Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 22. června 2014 jsme při mši svaté v 9.00 poděkovali za 10 let manželství našich farníků Václava a Heleny Zemanových. Po promluvě si Helena s Václavem obnovili své manželské sliby, stály při nich i jejich tři malé ratolesti Zuzka, Bára a Cilka. Celá rodina pak přinesla obětní dary a my všichni s nimi i sami sebe a prosby za naše rodiny a úmysly. A nejen to, poděkovali jsme také za uplynulý školní rok a závěrečné požehnání směřovalo nejen manželům jubilantům, ale i na naše dovolené a prázdninové cestování. Vše pak pokračovalo rozšířenou farní kávou, opravdu živým agapé ve farních prostorách. Všem Pán žehnej v letním spočinutí (i duchovním)!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha