Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Často se diskutuje nad činností církve za II. světové války. Podívejme se na jeden konkrétní příběh. Více zde.