Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Minulou neděli přijalo pět dětí naší farnosti poprvé Krista v eucharistii. Prosíme o modlitbu za ně i za jejich rodiny. Děkujeme všem, kteří jste se na této slavnosti jakkoli podíleli.

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně, mše svaté v 7.00 a v 18.00. Po večerní mši sv. se uskuteční už tradiční agapé za Vojtěškou, opékání buřtů apod. Prosíme, abyste si každý přinesl tolik, kolik sní a i něco pro společnou tabuli. Pití bude pro všechny zajištěno.

Pátek: památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa.

Sobota: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Večerní mše sv. bude za + P. Aloise Kánského, zdejšího kaplana.