Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Pátek: svátek sv. Prokopa, opata. V tento den jste zváni na již tradiční pouť bratří a farnosti ke sv. Prokopu do kostela Všech svatých na Pražském hradě. Na pozvání tamní kapituly (např. P. Petra Piťhy, který je naším občasným hostem) budeme slavit večerní chvály – nešpory v 17.00 a v 18.00 mši svatou. Část z nás půjde i pěšky, kdo by se chtěl připojit, budeme vycházet z baziliky od oltáře s obrazem sv. Prokopa v 15.30.

Sobota: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

V červenci a srpnu bude upraven pořad bohoslužeb jako v minulých letech. Tzn. ve všední dny mše sv.: Po, St, Pá pouze v 18.00; Út, Čt pouze v 7.00. Sobota a neděle zůstávají beze změny.

Vzadu v kostele je nový rozpis úklidu kostela na 2. pololetí, prosíme, zapisujte se dle vašich možností. Děkujeme.

P. Václav pojede 9. a 10. července na tábory našich skautů a dívčího oddílu. Kdo by z rodičů chtěl dětem něco poslat, doneste to, prosím, i s cedulkou do sakristie.

Přejeme všem požehnané prázdniny a dovolené.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha