Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Pátek: svátek sv. Prokopa, opata. V tento den jste zváni na již tradiční pouť bratří a farnosti ke sv. Prokopu do kostela Všech svatých na Pražském hradě. Na pozvání tamní kapituly (např. P. Petra Piťhy, který je naším občasným hostem) budeme slavit večerní chvály – nešpory v 17.00 a v 18.00 mši svatou. Část z nás půjde i pěšky, kdo by se chtěl připojit, budeme vycházet z baziliky od oltáře s obrazem sv. Prokopa v 15.30.

Sobota: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

V červenci a srpnu bude upraven pořad bohoslužeb jako v minulých letech. Tzn. ve všední dny mše sv.: Po, St, Pá pouze v 18.00; Út, Čt pouze v 7.00. Sobota a neděle zůstávají beze změny.

Vzadu v kostele je nový rozpis úklidu kostela na 2. pololetí, prosíme, zapisujte se dle vašich možností. Děkujeme.

P. Václav pojede 9. a 10. července na tábory našich skautů a dívčího oddílu. Kdo by z rodičů chtěl dětem něco poslat, doneste to, prosím, i s cedulkou do sakristie.

Přejeme všem požehnané prázdniny a dovolené.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti