Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pátek: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu.

Neděle: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky.

V červenci a srpnu bude upraven pořad bohoslužeb jako v minulých letech. Tzn. ve všední dny mše sv.: Po, St, Pá pouze v 18.00; Út, Čt pouze v 7.00. Sobota a neděle zůstávají beze změny.

P. Václav pojede 9. a 10. července na tábory našich skautů a dívčího oddílu. Kdo by z rodičů chtěl dětem něco poslat, doneste to, prosím, i s cedulkou do sakristie.

Vzadu v kostele je nový rozpis úklidu kostela na 2. pololetí, prosíme, zapisujte se dle vašich možností. Děkujeme.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti