Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pátek: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu.

Neděle: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. 

V červenci a srpnu bude upraven pořad bohoslužeb jako v minulých letech. Tzn. ve všední dny mše sv.: Po, St, Pá pouze v 18.00; Út, Čt pouze v 7.00. Sobota a neděle zůstávají beze změny.

P. Václav pojede 9. a 10. července na tábory našich skautů a dívčího oddílu. Kdo by z rodičů chtěl dětem něco poslat, doneste to, prosím, i s cedulkou do sakristie. 

Vzadu v kostele je nový rozpis úklidu kostela na 2. pololetí, prosíme, zapisujte se dle vašich možností. Děkujeme.