Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Marie Magdaleny.

Středa: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Pátek: svátek sv. Jakuba, apoštola.

Sobota: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. V tento den se koná pražská Svatoanenská pouť v kostele sv. Anny v Praze na Žižkově. V 18.00 celebruje otec arcibiskup Dominik. Podrobnosti vzadu v kostele na plakátu.

Pondělí 28. července 2014 v 18.00 mše sv. za oběti 1. světové války.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha