Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: mše sv. v 18.00 za oběti 1. světové války.

Úterý: památka sv. Marty.

Středa: večerní mše sv. za + Jana Hanuše, hudebního skladatele a našeho farníka, 10. výročí úmrtí.

Čtvrtek: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Pátek: památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve. První pátek v měsíci, od 16.00 možnost soukromé adorace před Nejsvětější svátostí, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha