Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na našich letních cestách vidíme pole připravená ke sklizni. Ale jen ti, kteří se zastaví a vstoupí mezi klasy obilí, vědí, že to, co zprvu zahlédli, není jen ona vytoužená úroda. A není radno jednat zbrkle… Úrodu našeho života má v rukou ten nejlepší Hospodář – Bůh…

Nechejte obojí spolu růst až do žní – a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly (Matouš 13, 24 – 30)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha