Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 18. července 2014 jsme při mši sv. slavené ze sv. Kryštofa poprosili o požehnání na cestu po Evropě. Kluci a holky z oddílů Jeleni a Arachné následující ráno odjeli čtyřmi auty v 8.45 za účasti rodičů, sourozenců, P. Václava aj. První den je čeká cesta do Budapešti, pak směr Černá Hora a okolní destinace. Návrat je předpokládaný 2. srpna 2014 z Vídně. Ať je Pán provází svým požehnáním!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha