Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pouť rodin nabízí mimo duchovního programu např. biblickou zahradu pro děti. Více naleznete zde.