Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

4. července 2014 jste zváni na již tradiční pouť konventu a farnosti do kostela Všech svatých na Pražské hradě. V tento den je památka sv. Prokopa, benediktina, opata sázavského kláštera. Už poněkolikáté nás pozvali členové kapituly u Všech svatých, abychom se spolu s nimi modlili a slavili díkůvzdání (eucharistii, mši svatou) u hrobu sv. Prokopa, tedy našeho společného patrona. patrona Čech.

Modlitba večerních chval (nešpory) začíná v 17.00.

Mše svatá následuje v 18.00.

Kdo by měl zájem vydat se na Pražský hrad pěšky podél potoka Brusnice, zveme na pěší část pouti, budeme vycházet v 15.30 z naší baziliky od obrazu sv. Prokopa

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti