Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

4. července 2014 jste zváni na již tradiční pouť konventu a farnosti do kostela Všech svatých na Pražské hradě. V tento den je památka sv. Prokopa, benediktina, opata sázavského kláštera. Už poněkolikáté nás pozvali členové kapituly u Všech svatých, abychom se spolu s nimi modlili a slavili díkůvzdání (eucharistii, mši svatou) u hrobu sv. Prokopa, tedy našeho společného patrona. patrona Čech.

Modlitba večerních chval (nešpory) začíná v 17.00.

Mše svatá následuje v 18.00.

Kdo by měl zájem vydat se na Pražský hrad pěšky podél potoka Brusnice, zveme na pěší část pouti, budeme vycházet v 15.30 z naší baziliky od obrazu sv. Prokopa