Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Kostel v Praze-Nebušicích je zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi. Tamní farnost zve na poutní mši svatou v 17.00 a následné agapé.