Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Kláry, panny. Čtvrtek: památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka. Pátek: slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Pouť na Bílé Hoře:

pátek 15. 8. — Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17.00 hod. – slavnostní mše svatá v kostele; 18.00 hod. – slavnostní nešpory v kostele, na varhany doprovází Pavel Salák

neděle 17. 8. — Pouť na Bílé Hoře

11.00 hod. – slavnostní mše svatá, celebruje P. Petr Piťha; 16.00 hod. – mše svatá pro poutníky

V závěru bohoslužby bude posvěcena nová chórová kaple sester benediktinek (kaple Nejsvětější Trojice v severozápadním rohu ambitu poutního areálu). Hlavní celebrant bude em. arciopat Edmund Wagenhofer OSB.
Po mši svaté jsou všichni zváni na malé agapé v ambitech.

Následně (cca v 19 hod.) zveme do farní místnosti na klavírní koncert sr. Pertpetui Hartmann OSB a jejích hostů.