Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pouť na Bílé Hoře

11.00 hod. – slavnostní mše svatá, celebruje P. Petr Piťha

16.00 hod. – mše svatá pro poutníky

V závěru bohoslužby bude posvěcena nová chórová kaple sester benediktinek (kaple Nejsvětější Trojice v severozápadním rohu ambitu poutního areálu). Hlavní celebrant bude em. arciopat Edmund Wagenhofer OSB.
Po mši svaté jsou všichni zváni na malé agapé v ambitech.

Následně (cca v 19 hod.) zveme do farní místnosti na klavírní koncert sr. Pertpetui Hartmann OSB a jejích hostů.

Středa: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Čtvrtek: památka sv. Pia X., papeže.

Pátek: památka Panny Marie Královny.

Přihlášky k výuce náboženství jsou k dispozici v elektronické podobě na farním webu nebo v tištěné podobě vzadu v kostele. Prosíme o jejich odeslání nebo odevzdání v tištěné podobě v sakristii do konce srpna.

Svatý otec František je na pastorační návštěvě Jižní Koreje. Prosme v těchto dnech na jeho úmysly, zvláště za církev na Korejském poloostrově a v celé oblasti.  

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha