Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ještě tuto neděli je možnost odevzdávat přihlášky k výuce náboženství nebo k 1. sv. přijímání dětí, přihlášky jsou k dispozici v elektronické podobě na farním webu nebo v tištěné podobě vzadu v kostele. Prosíme o jejich odeslání v elektronické podobě nebo odevzdání v tištěné podobě v sakristii co nejdříve. Začátek školního roku v naší farnosti – výuky náboženství bude ve středu 10. 9. v 16.00 mší sv. zde v bazilice.

Středa: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Každá farnost má v letošním roce uspořádat modlitbu u pomníku obětí 1. světové války, pokud se takový ve farnosti nachází. Ve středu 3. září 2014 v 17.00 se uskuteční ve spolupráci s ÚMČ Praha 6 pietní akt s modlitbou u památníku obětí 1. a 2. světové války v ul. 8. listopadu, naproti klášteru nad schody, vedle budovy školy Obchodní akademie.

Čtvrtek: večerní mše svatá u sv. Markéty nebude, místo bude mše sv. na Bílé Hoře v 17.30.

Neděle: v 18.00 jste zváni k ekumenické bohoslužbě nad hrobem padlých v bitvě na Bílé Hoře. Jedná se o setkání u příležitosti nové úpravy hrobu v ambitech poutního areálu. Přítomni budou Mons. Václav Malý a pražský senior Českobratrské církve evangelické Roman Mazur.

Křesťanský skautský oddíl v naší farnosti zve nové kluky mezi sebe. Od podzimu bude několik volných míst. Schází se pravidelně ve Vojtěšce. Je to parta většinou věřících kluků, které spojuje nejen skautský život, ale i účast na charitativních akcích… Podrobnosti vzadu na plakátu nebo na našem webu.

Vzadu ve vývěsce i na webových stránkách farnosti si můžete přečíst dopis ukrajinského řeckokatolického arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka o situaci na Ukrajině. Dopis je adresován přímo nám v ČR, kteří jsme si sami před lety prošli cestou ke svobodě…

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha