Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Komunita sester benediktinek na Bílé Hoře zve k prezentaci nového uměleckého ztvárnění hrobu padlých v osudové bitvě. Bohoslužba začíná v 18.00 v areálu poutního místa. Více informací zde.