Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Program pouti:

pátek 15.8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17.00 hod. – slavnostní mše svatá v kostele

18.00 hod. – slavnostní nešpory v kostele,

na varhany doprovází Pavel Salák

 

neděle 17.8. – Pouť na Bílé Hoře

11.00 hod. – slavnostní mše svatá, celebruje P. Petr Piťha

16.00 hod. – mše svatá pro poutníky

V závěru bohoslužby bude posvěcena nová chórová kaple sester benediktinek (kaple Nejsvětější Trojice v severozápadním rohu ambitu poutního areálu). Hlavní celebrant bude em. arciopat Edmund Wagenhofer OSB.
Po mši svaté jsou všichni zváni na malé agapé v ambitech.

Následně (cca v 19 hod.) zveme do farní místnosti na klavírní koncert sr. Pertpetui Hartmann OSB a jejích hostů.

Program koncertu:

Ludwig van Beethoven – Sonáta op. 17 pro violu a klavír Robert Schumann – „Pohádky” op. 132 pro klarinet, violu a klavír Zdeněk Fibich – Selanka Op. 16 pro klarinet a klavír Johann N. Hummel – Sonáta Es-dur op 5,3 pro violu a klavír Wolfgang Amadeus Mozart – „Trio” Es-dur KV 496 pro klarinet, violu a klavír

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha