Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: v 19.00 na faře se koná biblická hodina, téma: 2. kniha Samuelova, hodinu vede Jiří Šamonil.

Úterý: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Sobota: památka sv. Vincence z Pauly, kněze.

Sobota: zveme na Svatováclavský předvečer, mše svatá z vigilie slavnosti začíná v 18.00, následuje agapé ve farních prostorách se Svatováclavským speciálem našeho klášterního pivovaru. Hostem bude i pan Petr Janík, vedoucí našeho pivovaru… Prosíme, přinesme, pokud můžeme, něco ke společnému občerstvení.

Neděle: slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa. Při mši svaté v 9.00 prožijeme svátost křtu.

Neděle 5. října 2014: mše sv. v 9.00 bude zaměřena na děti.

S návratem z dovolených je třeba myslet také na pravidelný úklid kostela. Koná se každé úterý po večerní mši sv., prosíme, zapisujte se do volných kolonek.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti