Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: v 19.00 na faře se koná biblická hodina, téma: 2. kniha Samuelova, hodinu vede Jiří Šamonil.

Úterý: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Sobota: památka sv. Vincence z Pauly, kněze.

Sobota: zveme na Svatováclavský předvečer, mše svatá z vigilie slavnosti začíná v 18.00, následuje agapé ve farních prostorách se Svatováclavským speciálem našeho klášterního pivovaru. Hostem bude i pan Petr Janík, vedoucí našeho pivovaru… Prosíme, přinesme, pokud můžeme, něco ke společnému občerstvení.

Neděle: slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa. Při mši svaté v 9.00 prožijeme svátost křtu.

Neděle 5. října 2014: mše sv. v 9.00 bude zaměřena na děti.

S návratem z dovolených je třeba myslet také na pravidelný úklid kostela. Koná se každé úterý po večerní mši sv., prosíme, zapisujte se do volných kolonek.