Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V letošním roce si připomínáme 10. výročí úmrtí našeho farníka, hudebního skladatele Jana Hanuše. Při mši sv. v 10.00 v kostele sv. Vojtěcha v Jílovém poděkujeme za jeho život. Bohoslužbu doprovodí náš chrámový sbor. Po mši sv. se vydáme na místní hřbitov ke hrobu zesnulého.

Mše svatou slaví místní farnost na poděkování P. Stanislavu Hoškovi za 25 let služby farnosti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha