Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V letošním roce si připomínáme 10. výročí úmrtí našeho farníka, hudebního skladatele Jana Hanuše. Při mši sv. v 10.00 v kostele sv. Vojtěcha v Jílovém poděkujeme za jeho život. Bohoslužbu doprovodí náš chrámový sbor. Po mši sv. se vydáme na místní hřbitov ke hrobu zesnulého.

Mše svatou slaví místní farnost na poděkování P. Stanislavu Hoškovi za 25 let služby farnosti.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti