Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 19. 9. 2014 jsme prožili v katedrále mši svatou pro vozíčkáře a handicapované v rámci Týdne mobility. Ve velmi krásné, pokojné a hluboké duchovní atmosféře jsme měli možnost prožít díkůvzdání – eucharistii (mši svatou) za život těch, kteří nesou obtížný životní kříž. Pro nás, kterým je zatím ještě dopřán zcela samostatný pohyb, to byla neobyčejná zkušenost statečnosti a svědectví, jak tento kříž lze v lásce obejmout, a jak také vzít znovu vážně svůj vlastní život a nově uspořádat žebříček svých hodnot v duchu evangelia. Jeden z pohnutých okamžiků byl, kdy vojáci hradní stráže přinášeli dva upoutané na vozík s obětními dary chleba a vína. Člověk přináší dary chleba a vína a zároveň sám je přinášen k oltáři, aby obětoval svůj život – asi těmito slovy onu chvíli doprovodil hlavní celebrant prof. Petr Piťha. Celou liturgií – touto slavností lásky a trpělivosti – nás P. Petr Piťha velmi procítěným a pozorným způsobem prováděl. Bohoslužba byla velmi dobře připravena a zcela jistě v nás zanechá nesmazatelnou stopu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha