Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka Panny Marie Bolestné.

Úterý: památka sv. Ludmily, mučednice.

Středa: začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Pátek: v 18.00 v katedrále mše svatá pro handicapované, zvláště pro lidi na vozíku, celebruje prof. Petr Piťha.

Sobota: památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků. V tento den se koná v našem klášteře setkání laického katolického sdružení Opus bonum, které založil arciopat Anastáz Opasek. Setkání začne mší sv. v 8.30, celebruje Mons. Václav Malý. Téma letošního ročníku je „Kde se rodí politika?“

V neděli 21. 9. 2014 v 8.30 bude P. Václav celebrovat mši sv. v kostele sv. Vojtěcha v Jílovém u Prahy u příležitosti 10. výročí úmrtí naše farníka a hudebního skladatele Jana Hanuše. Mši sv. doprovodí náš chrámový sbor. Po mši sv. navštíví společně hrob Jana Hanuše na místním hřbitově.

V pondělí 22. 9. 2014 v 19.00 na faře se koná biblická hodina, téma: 2. kniha Samuelova (s velkým množstvím příběhů, vášní, intrik, ale i pokání…). Hodinu vede Jiří Šamonil.

V sobotu 27. 9. 2014 zveme na Svatováclavský předvečer, mše svatá z vigilie začíná v 18.00, následuje agapé ve farních prostorách se Svatováclavským speciálem našeho klášterního pivovaru. Hostem bude i pan Petr Janík, vedoucí pivovaru.

V neděli 28. 9. 2014 při mši svaté v 9.00 prožijeme svátost křtu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha