Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slavnost sv. Václava připadá letos na neděli, sice nás tak nás nečeká prodloužený víkend, ale zato přijměme pozvání na Svatováclavský předvečer.

18.00 mše svatá z vigilie slavnosti.

19.00 agapé ve farních prostorách se speciálem Břevnovského klášterního pivovaru, o němž promluví vedoucí pivovaru pan Petr Janík.

Prosíme, přispějme podle možností ke společné tabuli.