Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na konci měsíce září slavíme světce, člověka, moudrého muže s jasnou vizí života ve spravedlnosti, pokoře, dobrotě… Slavíme vládce, který spíše vedl, než aby vládl nad sobě svěřeným lidem. Moudře vládnout především nad sebou samým – tím nám září kníže svatý Václav. Dá se devátý měsíc v roce vztáhnout i na každého z nás?

Moudrost září a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují, a najít těm, kdo ji hledají. (kniha Moudrosti 6, 12)