Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

90. výročí narození biskupa Jaroslava Škarvady

 

Na neděli 14. září 2014 připadá 90. výročí narození biskupa Jaroslava Škarvady (14.9.1924 – 14.6.2010), který byl mj. generálním vikářem pražské arcidiecéze (1991 – 2000) a proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze (1993 – 2002). Byl několikrát hostem v našem klášteře a farnosti (např. udělování svátosti biřmování 20. 5. 2001).

 

Na biskupa Jaroslava Škarvadu vzpomeneme při mši sv. v katedrále:

 

V pátek 12. září 2014 v 18:00 – slouží kardinál Dominik Duka

 

V neděli 14. září 2014 v 10:00 – slouží kanovník Jan Matějka

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha