Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle: Den modliteb v naší arcidiecézi za biskupskou synodu o rodině, která začíná v Římě právě dnes, vzpomeneme na tento úmysl alespoň při mši svaté. Odpoledne v 15.00 pořádáme Drakiádu na Vypichu, už potřetí se setkáme na prostranství vlevo od zastávky tramvaje. Pro děti bude připravena tradiční odměna.

Pondělí: památka sv. Bruna, kněze, zakladatele kartuziánů.

Úterý: památka Panny Marie Růžencové.

Čtvrtek: slavnost Výročí posvěcení naší baziliky (r. 1757)

Památka sv. Vintíře, poustevníka.

O příštím víkendu 10. – 12. října 2014 se koná kolem areálu kláštera Břevnovské posvícení. Příští neděli v 9.00 oslavíme výročí posvěcení naší baziliky.

Sestry benediktinky z Bílé Hory nás zvou na netradiční večer složený z promítání, divadelně-tanečních výstupů, elektro-akustické hudby a dalších prvků. Představení se nazývá Hexameron a pořádá jej Univerzita Karlova, fakulty múzických umění. Představení se koná tuto středu ve 20.00. Bližší informace o vstupu na plakátech.

V pondělí 13. října 2014 v 19.00 v pavilonu Vojtěška jste zváni na pořad LÁSKA JE NIKDY NEHASNOUCÍ OHEŇ, ve kterém bude představena SV. HILDEGARDA Z BINGEN – mimořádná osobnost 12. století, abatyše, magistra, teoložka, skladatelka, malířka, člověk a žena – v podání Mileny Steinmasslové, hudební doprovod Hana Blochová. Vstupné: 100Kč, snížené vstupné (senioři, studenti): 50Kč.

V neděli 19. října 2014 bude mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti. Odpoledne v 15.00 jste zváni na setkání seniorů, hostem bude Ivana Rabiňáková, která působí aktivně v naší farnosti, tématem setkání bude: Co mě naučil Jan Bosco.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha