Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Sobota: slavnost všech svatých, mše sv. v 7.00 a v 18.00.

Neděle: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté jsou ve fialové liturgické barvě a s biblickými texty za zemřelé. K tomuto dni patří i pobožnost za zemřelé na hřbitovech. Na našem hřbitově se sejdeme v 15.00, začátek bude u hlavního kříže. 

V tyto dny se hovoří v církevní tradici o odpustcích. Modlíme se za naše zemřelé. Modlitba je forma dialogu s Bohem. V tyto dny tedy chceme vést dialog s Bohem o životě našich zemřelých. Zvláštní modlitbou získáváme pro naše zemřelé odpuštění časných trestů za jejich hříchy. Odpustky se tedy netýkají nás, ale zemřelých v očistci (ve stavu očišťování), kde čekají na povolání do Božího království. Říkáme tedy, že pro naše zemřelé získáváme odpustky. Tyto modlitby mají svůj řád, to znamená, že my sami chceme pro naše zemřelé udělat „něco víc“ (pokud je to v našich možnostech) jak nás k tomu vede tradice církve (tyto modlitby jsou spojeny s určitými místy a v určitých dnech). Bůh samozřejmě přijímá jakýkoli dobrý úmysl.

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den lze při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. 11. do 8. 11. lze získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

V pondělí 3. listopadu 2014 v 19.00 na faře jste zváni na další biblickou hodinu. 

O víkendu 7. – 9. listopadu 2014 se koná obvyklá podzimní farní burza ve Vojtěšce. Bližší informace na obvyklých informačních místech. 

Od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015 se v Praze uskuteční Evropské setkání mladých – Taizé. Prosíme vás, kteří byste mohli ubytovat poutníky, abyste si vyzvedli vzadu na stole přihlašovací formulář. Veškeré informace a kontakty na organizátory jsou na nástěnce a na stole vzadu v bazilice nebo na farních stránkách. V letácích např. zjistíme, že poutníci jsou zvyklí na skromné podmínky. Ve středu proběhl první modlitební večer Taizé, který budeme ještě do Vánoc asi 2x opakovat. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha