Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

7. – 9. 11. 2014 se v pavilonu Vojtěška Břevnovského kláštera koná BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK.

Příjem darovaných věcí: pátek  7.11.  16:30-18:00

Prodej (kus za 10 Kč): sobota 8.11.  9:00- 11:00;  neděle   9.11.   8:30-10:30

Prosíme, noste věci pokud možno v igelitových pytlích nebo taškách. Finanční výtěžek bazaru bude věnován na charitativní účely.