Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

taizepraha2014Evropské setkání mladých, 29. prosince 2014 – 2. ledna 2015

Evropská setkání

Evropská setkání se konají od roku 1978. Minulý rok se setkání konalo ve Štrasburku, před tím v Římě (2012), v Berlíně (2011) a na mnoha dalších místech. Už jednou se konalo v Praze: v roce 1990, v roce velkých změn.

Čeká se, že na toto setkání přijede do Prahy 20 – 25 tisíc účastníků z celé Evropy. Setkání se uskuteční v Praze na pozvání České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR. Mladí lidé, kteří na setkání přijíždějí, netvoří nějaké hnutí, ale hledají cesty důvěry tím, že se snaží prohloubit svůj vnitřní život a zároveň podporovat solidaritu napříč našimi rozdělenými společnostmi.

Komunita Taizé

Komunitu Taizé tvoří přibližně sto bratří z více než třiceti zemí a z různých křesťanských denominací. Komunita chce, aby byl její život znamením smíření mezi rozdělenými křesťany a mezi národy. Bratři žijí výhradně ze své práce; nepřijímají žádné dary.

Setkání v Praze na konci tohoto roku

Komunita Taizé toto setkání připravuje ve spolupráci s místními přípravnými týmy po celé Praze i v jejím okolí. Všichni obyvatelé jsou zváni, aby přijali účastníky ve svém domově. Program setkání se skládá ze sdílení myšlenek a zážitků v mezinárodních skupinkách, společné modlitby a tematických setkání. Dopoledne se bude program odehrávat ve farnostech, sborech a školách, v poledne se mladí lidé shromáždí ve velkých chrámech v centru Prahy a večer na výstavišti v Letňanech (PVA EXPO PRAHA).

Obyvatelé Prahy a okolí se budou moct do programu zapojit bez ohledu na věk, aniž by potřebovali nějakou vstupenku nebo aniž by se museli předem přihlašovat.

Program Evropského setkání Taizé v naší farnosti

pondělí 29.12.

9.00 – 16.00, poté ještě i po 22.00 příjezd poutníků

úterý 30.12.

8.30 ranní modlitba v

9.30 – 11.00 setkání ve skupinkách, seznámení s poutníky, diskuse

středa 31.12.

8.30 ranní modlitba v

9.30 – 11. 30 návštěva „míst naděje“

22.00 silvestrovské pohoštění v chodbách kláštera

22.30 společný program v Tereziánském sále

23.30 modlitba za mír v kostele

0.00 silvestrovský přípitek a slavnost světla

cca 1.30 návrat do míst ubytování

čtvrtek 1.1.

10.00 mše svatá

12.00 oběd v hostitelských rodinách

pátek 2.1.

8.30 ranní modlitba v kostele

9.15 vyslání poutníků domů

Taizé, přípravné centrum – Kafkův dům, nám. F. Kafky, Praha

Otevřeno od 25. září, úterý – sobota: 10:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00.

Přijďte nás navštívit, rádi vás uvidíme!

Poštovní adresa: Taizé – Praha, nám. Franze Kafky 24/3, 110 00 Praha1

E‑mail: info@taizepraha.cz

Tel: +420 226633988

Web: www.taizepraha.cz

Facebook: www.facebook.com/TaizePraha2014

Další informace:

Odkaz na oficiální stránky Evropského setkání mladých v Praze

přihláška ve formátu .doc [91kB] přihláška ve formátu .pdf [148kB]

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha