Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 22. října 2014 v 19.00 v bazilice se uskuteční modlitebně-informační setkání o aktivitách naší farnosti při Evropském setkání mladých. K dispozici budou organizátoři za naši farnost a zástupci komunity Taizé. Jsou zváni všichni, zvláště ti, kteří mohou ubytovat poutníky. Přijďme podpořit především modlitbou toto dílo nejen našeho města, ale i celé naší arcidiecéze!

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti