Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 22. října 2014 v 19.00 v bazilice se uskuteční modlitebně-informační setkání o aktivitách naší farnosti při Evropském setkání mladých. K dispozici budou organizátoři za naši farnost a zástupci komunity Taizé. Jsou zváni všichni, zvláště ti, kteří mohou ubytovat poutníky. Přijďme podpořit především modlitbou toto dílo nejen našeho města, ale i celé naší arcidiecéze!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha