Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všichni jsou srdečně zváni na pořad LÁSKA JE NIKDY NEHASNOUCÍ OHEŇ, ve kterém bude představena SV. HILDEGARDA Z BINGEN – mimořádná osobnost 12. století, abatyše, magistra, teoložka, skladatelka, malířka, člověk a žena – v podání Mileny Steinmasslové, hudební doprovod Hana Blochová.

V pondělí 13.10. v 19:00 v pavilonu Vojtěška.
Vstupné: 100 Kč
snížené (senioři,studenti): 50 Kč