Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Další setkání seniorů se uskuteční v neděli 19.10. v 15:00 na faře baziliky sv.Markéty. Hostem bude Ivana Rabiňáková, katechetka, salesiánská spolupracovnice. Téma říjnového setkání bude „Co mě naučil Jan Bosco.”

Srdečné pozvání pro všechny, kteří se chtějí něco dozvědět, popovídat si, seznámit se s ostatními v našem farním společenství.
Těšit se můžete také na další setkání, tentokrát nejen pro seniory, které proběhne v adventu, v neděli 14.12. ve Vojtěšce. Naše břevnovská Schola s Madlou Salákovou si připravila nastudování Popelky Nazaretské od Václava Renče.
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha