Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci,

asi jste si všimli závory instalované do boční brány kláštera. Jdeme tak ve stopách např. strahovského kláštera nebo emauzského kláštera. Instalace proběhla především z jednak z důvodu zahlcení hospodářského dvora cizími auty (někteří pracující v centru města využívali náš areál jako parkoviště) a jednak z důvodu bezpečnosti v celém areálu (je za námi několik vážných ohrožení na zdraví/životě, především dětí). V posouzení situace sehrála i svoji roli krádež (proveditelná jedině za pomoci automobilu) za bílého dne v hospodářském dvoře.

Protože se tato věc týká mnoha aspektů našeho života v areálu kláštera, berme následující řádky jako pracovní text. V neděli bude závora otevřena: 7.00−19.30 (především pro příjezd nemocných a hendikepovaných na bohoslužby). V ostatních případech jsou u závory instalovány zvonky “fara,” “fortna.” Tak budeme mít přehled, kdo se s autem pohybuje po areálu kláštera. Praxí se ukáže, co bude třeba na věci upravit a doladit (např. ve vztahu k životu ve farním pavilonu Vojtěška apod.).

Jak jsme již hlásili v kostele z jara letošního roku, zvažme, prosím, zda opravdu vždy nutně potřebujeme přijíždět autem až ke kostelu, zda nestojí zato chránit si areál kláštera jako opravdovou klidovou zónu. Před branou kláštera je instalován kamerový systém.

Děkuji za pochopení

P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha