Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí spolubratři v kněžské službě, sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

neuvěřitelným tempem blížíme se ke dni, kdy si připomeneme 25. výročí kanonizace sv. Anežky, ale také 17. listopad 1989. Připomínáme si oba listopady, jak ten z roku 1939, tak z roku 1989. Oba jsou obžalobou totalitních režimů, ale ten druhý je také hranou, která uzvonila víc jak čtyřicetileté diktatuře komunismu. V chrámu sv. Víta 15. listopadu t.r. v 10.30 bude sloužit slavnostní Eucharistii kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Svatého stolce. Chceme tak společně poděkovat jak za 25 let svobody, tak i těm, kteří pro ni pokládali své životy, byli ožebračováni o svůj majetek a zbaveni svobody. Prosím vás přijďte, abychom společně na místě nejposvátnějším a nejdražším našemu národu sv. Anežce poděkovali. 

 S pozdravem na shledanou Váš Dominik Duka, arcibiskup pražský