Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Advent — očekávání Příchodu Ježíše Krista. V uplynulém roce jsme toho možná mnoho očekávali. Ne všechno nám „přišlo“ povedené a vysněné. Ne každý vešel (do našeho života) tak, jak jsme chtěli. Advent, to jsou čtyři týdny, kdy můžeme do svého života pozvat Boha. On se nikdy neopozdí, nezklame, ale také nikdy nevnucuje. V Něm je to pravé tajemství, nad kterým o Vánocích tak žasneme.

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! (Lukášovo evangelium 3, 4)