Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svatá Anežka, jako dcera Přemysla Otakara I. jistě mohla svůj život prožít chráněna zdmi královských paláců. Skutečnost byla jiná. Své království a opravdové bohatství objevila v pomoci chudým a ve starosti o nemocné. K tomu by neměla sil bez upřímného a hlubokého vztahu ke Kristu. Jeho království uskutečňovala, ne to své. V Božím království nalezla svobodu. Proto je naším vzorem, abychom viděli, kde a u Koho hledat skutečnou svobodu.

Otče náš […] Přijď tvé království. (Matoušovo evangelium 6, 9 – 13)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha