Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svatá Anežka, jako dcera Přemysla Otakara I. jistě mohla svůj život prožít chráněna zdmi královských paláců. Skutečnost byla jiná. Své království a opravdové bohatství objevila v pomoci chudým a ve starosti o nemocné. K tomu by neměla sil bez upřímného a hlubokého vztahu ke Kristu. Jeho království uskutečňovala, ne to své. V Božím království nalezla svobodu. Proto je naším vzorem, abychom viděli, kde a u Koho hledat skutečnou svobodu.

Otče náš […] Přijď tvé království. (Matoušovo evangelium 6, 9 – 13)