Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. Večerní mše sv. je za + sr. Akvinelu Loskotovou, zakladatelku Domova Svaté Rodiny, vzpomínkový večer pokračuje varhanním koncertem v 19.00, účinkuje náš varhaník Marek Čihař.

Úterý: svátek sv. Martina Tourského, biskupa.

Středa: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek: Svátek sv. Anežky České, panny.

Sobota: jsme zváni do katedrály na poděkování sv. Anežce České za 25 let svobody. Mši sv. od 10.30 povede kard. Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář. Od 12.00 následuje přátelské setkání na Hradčanském náměstí, které připomene listopad 1989.

25. výročí kanonizace sv. Anežky České

Milí spolubratři v kněžské službě, sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

neuvěřitelným tempem blížíme se ke dni, kdy si připomeneme 25. výročí kanonizace sv. Anežky, ale také 17. listopad 1989. Připomínáme si oba listopady, jak ten z roku 1939, tak z roku 1989. Oba jsou obžalobou totalitních režimů, ale ten druhý je také hranou, která uzvonila víc jak čtyřicetileté diktatuře komunismu. V chrámu sv. Víta 15. listopadu t.r. v 10.30 bude sloužit slavnostní Eucharistii kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Svatého stolce. Chceme tak společně poděkovat jak za 25 let svobody, tak i těm, kteří pro ni pokládali své životy, byli ožebračováni o svůj majetek a zbaveni svobody. Prosím vás přijďte, abychom společně na místě nejposvátnějším a nejdražším našemu národu sv. Anežce poděkovali.

S pozdravem na shledanou Váš Dominik Duka, arcibiskup pražský

Ve středu 19. listopadu 2014 otec arcibiskup Dominik vykoná vizitaci naší farnosti.

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti