Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. Večerní mše sv. je za + sr. Akvinelu Loskotovou, zakladatelku Domova Svaté Rodiny, vzpomínkový večer pokračuje varhanním koncertem v 19.00, účinkuje náš varhaník Marek Čihař.

Úterý: svátek sv. Martina Tourského, biskupa.

Středa: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek: Svátek sv. Anežky České, panny.

Sobota: jsme zváni do katedrály na poděkování sv. Anežce České za 25 let svobody. Mši sv. od 10.30 povede kard. Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář. Od 12.00 následuje přátelské setkání na Hradčanském náměstí, které připomene listopad 1989.

25. výročí kanonizace sv. Anežky České

Milí spolubratři v kněžské službě, sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

neuvěřitelným tempem blížíme se ke dni, kdy si připomeneme 25. výročí kanonizace sv. Anežky, ale také 17. listopad 1989. Připomínáme si oba listopady, jak ten z roku 1939, tak z roku 1989. Oba jsou obžalobou totalitních režimů, ale ten druhý je také hranou, která uzvonila víc jak čtyřicetileté diktatuře komunismu. V chrámu sv. Víta 15. listopadu t.r. v 10.30 bude sloužit slavnostní Eucharistii kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Svatého stolce. Chceme tak společně poděkovat jak za 25 let svobody, tak i těm, kteří pro ni pokládali své životy, byli ožebračováni o svůj majetek a zbaveni svobody. Prosím vás přijďte, abychom společně na místě nejposvátnějším a nejdražším našemu národu sv. Anežce poděkovali.

S pozdravem na shledanou Váš Dominik Duka, arcibiskup pražský

Ve středu 19. listopadu 2014 otec arcibiskup Dominik vykoná vizitaci naší farnosti.

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha