Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek 27. 11. a 11. 12. ve 20.00 v bazilice.

Srdečně zveme na modlitbu vedenou v duchu komunity ve francouzském Taizé. Pojďme prožít večer chval, díků, proseb… za sebe, za svou rodinu, blízké, přátele, ale také za mezinárodní setkání mladých, které připravujeme i v naší farnosti. Organizace setkání Taizé se ujalo společenství vysokoškoláků, kteří také připravují i zmíněné modlitby. Děkujeme!