Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den lze při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. 11. do 8. 11. lze získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Pondělí: v 19.00 na faře jste zváni na další biblickou hodinu.

Úterý: památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

O víkendu 7. – 9. listopadu 2014 se koná obvyklý BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK. Příjem darovaných věcí: pátek  16:30 – 18:00; prodej (kus za 10 Kč): sobota 9:00 – 11:00; neděle  8:30 – 10:30. Prosíme, noste věci pokud možno v igelitových pytlích nebo taškách. Finanční výtěžek bazaru bude věnován na charitativní účely.

Sestry benediktinky nás zvou na vyvrcholení „Bělohorského podzimu.“ Středa: 19.30 „literárně-duchovní meditace“ Bílá hora v literatuře v podání Martina Bedřicha. Sobota: 18.00 Ekumenická bohoslužba při příležitosti výročí osudové bitvy roku 1620 a vyvrcholení umělecké intervence nad hrobem. Ekumenické bohoslužbě budou předsedat kardinál Dominik Duka a předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr. Neděle: 19.30 varhanní koncert při svíčkách, účinkuje Aleš Nosek, absolvent VŠ pro církevní hudbu v Řezně. Další informace na nástěnce nebo na webu farnosti.

Sobota 15. listopadu 2014, jsme zváni do katedrály na poděkování sv. Anežce České za 25 let svobody. Mši sv. od 10.30 povede kard. Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář. Od 12.00 následuje přátelské setkání na Hradčanském náměstí, které připomene listopad 1989.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha