Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

17. prosince 1989 sloužili P. Alois Kánský a P. Václav Malý u sv. Markéty mši za oběti totalitních režimů. Při dnešní večerní bohoslužbě poděkujeme za svobodu a vzpomeneme na stávající utiskované země.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha