Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu.

Čtvrtek: ve 20.00 v bazilice se koná třetí modlitba Taizé. Pojďme společně prosit za dílo Evropského setkání mladých v Praze.

Sobota: památka sv. Lucie, panny a mučednice.

Neděle: v 15.00 jste zváni na setkání seniorů tentokrát do Vojtěšky na literárně-hudební pásmo Popelka Nazaretská v nastudování naší břevnovské scholy pod vedením Magdaleny Salákové. Slova: Václav Renč; výběr, úprava a sestavení textů: Pavel Svoboda; hudba: Vít Petrů.

Ve spolupráci s městskými částmi Praha 6 a Praha 8 přicházíme pro letošní Advent s projektem „Vánoce dál“, který již úspěšně proběhl v minulém roce a do něhož je letos zapojeno 11 pražských farností. Jedná se o koupi dárků pro děti ze sociálně slabých rodin. Potřebné děti vybraly sociální odbory MČ Praha 6 a Praha 8. Od 30. 11. 2014 do 14. 12. 2014 najdete v sakristii seznam se jmény dětí a dárků. Stačí si vybrat dárek, zapsat se do seznamu, dárek koupit a přinést ho do 14. 12. 2014 do sakristie, a to před nebo po každé bohoslužbě. Pokud nemáte čas dárek koupit, zařídíme koupi dárku za Vás, peníze sbíráme v sakristii. Je možné se do akce zapojit i přes naše internetové stránky.

Druhá možnost, jak pomoci v tomto čase potřebným už má v naší farnosti tradici: komunita Sant´Egidio pořádá Vánoční oběd pro bezdomovce a potřebné v Arcibiskupském paláci, organizátoři nás prosí o pomoc buď formou pomoci při organizaci oběda, nebo poskytnutím dárku (cukroví, ale také teplé oblečení atp.).

Tip na vánoční dárek z naší farnosti: klášter vydal knihu benediktina Bonifáce Holuba: Paměti farnosti u svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí. Kniha poprvé vyšla v r. 1890, zachycuje dějiny kláštera, duchovní správy, rozvoj starého Břevnova a lokalit a usedlostí v okolí až do autorovy doby. Vychází s bohatým obrazovým doprovodem. K dostání je u knihkupců nebo na fortně kláštera (cena 300Kč).

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha