Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

ikona01 V pátek 19. prosince 2014 byl vztyčen v centru naší baziliky kříž komunity Taizé, malovaný ve stylu byzantských ikon. Ikona je něco víc než jen obraz s náboženskou tématikou. Při tvorbě ikon nemluvíme o malbě, ale o ikonopisectví. Duchovní náboj těchto obrazů vychází z plodů života východních mnichů. Nemluvíme tedy o uměleckém díle, kterého se může chopit kdokoli. Ikona směřuje náš pohled do hloubi obrazu, na jeho „druhou stranu,“ nepozorovatelnou lidským okem. Vede nás k proniknutí tajemství, které sděluje. Ano, její síla je taková, že citlivému pozorovateli, orantovi (ten, kdo se modlí), dovoluje nazírat Boží přítomnost ještě hlouběji, než jakýkoli jiný obraz s duchovní tématikou. Ikona je jakýmsi oknem do tajemství Boží lásky vtělené v Kristu Ježíši.

ikona02Ikona kříže, která se nachází v chrámu Smíření ve francouzském Taizé nám pomáhá sjednocovat náš pohled a naše myšlenky. Při pohledu tuto ikonu kříže lne naše srdce k citelnému zklidnění. Originál byl namalovaný v šedesátých letech jedním z bratrů komunity Taizé. Po více než třicet let byly kopie kříže převáženy od města k městu, aby provázely Dny důvěry, setkání lidí dobré vůle a živé víry. „Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě“ (Jan 12, 32). Těmito slovy Ježíš naznačuje, jakou smrtí zemře, kam směřuje jeho cesta. Chce sdílet a nést naše lidské utrpení. Na ikoně z Taizé tedy není Kristus osamocený, ale v Panně Marii a sv. Janovi jsou zastoupeni my všichni, především ti, kteří se kříže nezříkají. Ve vrcholu kříže nám Anděl ukazuje krev z Kristova probodeného boku, z něhož se rodí církev – Kristova církev (srov. Lumen gentium 8).

Je to zcela nový (dočasně umístěný) prvek v naší bazilice, přesto (možná překvapivě) velmi dobře zapadá do prostoru vrcholného baroka. Ne, nemá zapadnout, má být novým impulsem. Ať je nám pomocí k hlubšímu vnímání všech souvislostí spásy člověka, které začínají Ježíšovým narozením.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti