Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V novém roce si přejeme všechno dobré a (ne)slyšíme projevy významných osobností. Pro nás je podstatné, že se jednou a provždy projevil k nám Bůh. A jeho Slovo je aktuální už 2000 let. Tak dlouho se o něm mluví…, stojí za to naslouchat…

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. (Tit 2, 11)

Takové Dobro si navzájem v novém roce přejme!