Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bazilika svaté Markéty je o vánočních svátcích otevřena kromě bohoslužeb také:

Středa 24. prosince 2014: mimo bohoslužeb bazilika otevřena nebude

Čtvrtek 25. prosince 2014: 10.00‒12.00, 13.00‒17.00

Pátek 26. prosince 2014: 10.00‒12.00, 13.00‒17.00

Sobota 27. prosince 2014: 13.00‒17.00

Neděle 28. prosince 2014: 10.00‒12.00, 13.00‒17.00

Pondělí 29. prosince 2014: mimo bohoslužeb bazilika otevřena nebude

Úterý 30. prosince 2014: mimo bohoslužeb bazilika otevřena nebude

Středa 31. prosince 2014: 13.00‒16.00

Čtvrtek 1. ledna 2015: 13.00‒17.00

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti