Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bazilika svaté Markéty je o vánočních svátcích otevřena kromě bohoslužeb také:

Středa 24. prosince 2014: mimo bohoslužeb bazilika otevřena nebude

Čtvrtek 25. prosince 2014: 10.00‒12.00, 13.00‒17.00

Pátek 26. prosince 2014: 10.00‒12.00, 13.00‒17.00

Sobota 27. prosince 2014: 13.00‒17.00

Neděle 28. prosince 2014: 10.00‒12.00, 13.00‒17.00

Pondělí 29. prosince 2014: mimo bohoslužeb bazilika otevřena nebude

Úterý 30. prosince 2014: mimo bohoslužeb bazilika otevřena nebude

Středa 31. prosince 2014: 13.00‒16.00

Čtvrtek 1. ledna 2015: 13.00‒17.00