Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sbormistr Adolf Melichar a náš chrámový sbor srdečně zvou farníky, kteří umí part a chtějí si zazpívat Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby na Půlnoční bohoslužbu slova 24. 12. 2014 ve 24.00 v bazilice. Varhany Marek Čihař.