Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sbormistr Adolf Melichar a náš chrámový sbor srdečně zvou farníky, kteří umí part a chtějí si zazpívat Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby na Půlnoční bohoslužbu slova 24. 12. 2014 ve 24.00 v bazilice. Varhany Marek Čihař.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha