Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Už třetí den žijeme v naší farnosti s mladým Evropany. Při ranní modlitbě v bazilice můžeme zažít jedinečnou atmosféru – doslova celá Evropa se modlí v našem kostele. Velké díky patří schole našich vysokoškoláků, k nimž se postupně přidávají jejich evropští přátelé. Bazilika opravdu zní jedním hlasem křesťanské Evropy…

Včera dopoledne ve 13 skupinách po celém areálu kláštera účastníci spolu hovořili o tom, co pro ně znamená víra, kdo je Bůh, co to znamená být „solí země a světlem světa” (srov. Mt 5, 13 – 16).  Po dnešní ranní modlitbě jsme se zase rozešli do několika „míst naděje” v naší farnosti: Domov seniorů Eliška, Domov Svaté Rodiny, nemocnice Motol apod. Součástí dopoledního programu ale byla také pomoc s přípravami na večerní Silvestr.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha