Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Prosíme o pomoc při setkání Taizé v naší farnosti.

1) Pomoc při příjezdu poutníků Taizé 29. 12.

2) Příprava silvestrovského pohoštění pro poutníky, které se bude konat zde v klášteře (koláče, sladké, slané, cukroví apod.)

3) Přijetí několika poutníků na oběd 1. ledna. I malá pomoc je pro nás velká pomoc. Podrobnosti a tabulka, kam se můžeme zapisovat, co je případně v našich možnostech, je vzadu v kostele na nástěnce Taizé.