Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Program setkání Taizé v naší farnosti:

pondělí 29.12.: příjezd poutníků

úterý 30.12.: 8.30 ranní modlitba v kostele; 9.30 – 11.00 setkání ve skupinkách (v areálu kláštera), seznámení s poutníky, diskuse

středa 31.12.: 8.30 ranní modlitba v kostele

9.30 – 11. 30 návštěva „míst naděje“ – návštěva nemocnic (Motol), Domova Sv. Rodiny, Domova pro seniory Eliška, Komunity Sant´Egidio, aktivity v naší farnosti

22.00 společné silvestrovské pohoštění v průjezdu u fortny kláštera

22.30 program v Tereziánském sále – Festival národů

23.30 modlitba za mír v kostele

00.00 silvestrovský přípitek před kostelem a průvod (slavnost) světla

čtvrtek 1.1.: 10.00 mše svatá; 12.00 oběd v hostitelských rodinách

pátek 2.1.: 8.30 ranní modlitba v kostele; 9.15 vyslání poutníků domů.

Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k adoraci, 17.45 požehnání a mše svatá.

Úterý 6. ledna 2015 před večerní mší v 17.30 připravili rodiče a děti naší farnosti ŽIVÝ BETLÉM, začátek bude tentokrát u brány kláštera. V rámci slavnosti také proběhne jako každý rok Tříkrálová sbírka.

Prosíme ještě o pomoc s přípravou pohoštění. Prosíme, abyste nosili koláče, cukroví, slané, balené nápoje. To vše shromažďujeme na faře převážně po mši sv. v 16.00.

Program setkání Taizé v naší farnosti, naleznete vzadu na nástěnce nebo na farních stránkách, stejně tak podrobnosti k dalším akcím a událostem.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha