Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O těchto svátcích si přejeme, protože Bůh nám dopřál sám sebe. Bůh je s námi. Je s námi?

Dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo „Bůh s námi“ (Matouš 1, 23)