Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Středa: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Sobota: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Vzadu a na internetu je nový rozpis úklidu kostela pro toto pololetí. Rozvržení zůstává stejné, prosíme, abyste se hlásili převážně na 3. úterky v měsíci. Už toto úterý je aktuální, úklid bude probíhat jako obvykle po večerní mši sv. v 18.30. Děkujeme.

Komunita Sanť Egidio děkuje naší farnosti za pomoc při přípravě vánočního oběda pro lidi bez domova.