Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Středa: památka sv. Tomáše Akvinského, biskupa a učitele církve.

Sobota: památka sv. Jana Boska, kněze.

V neděli 8. února 2015 bude mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.

Vzadu a na internetu je nový rozpis úklidu kostela pro toto pololetí. Rozvržení zůstává stejné, prosíme, abyste se hlásili převážně na 3. úterky v měsíci. Už toto úterý je aktuální, úklid bude probíhat jako obvykle po večerní mši sv. v 18.30. Děkujeme.

Komunita Sanť Egidio děkuje naší farnosti za pomoc při přípravě vánočního oběda pro lidi bez domova. Všem, kteří jste se jakkoli zapojili, děkujeme!